Амир Темур даври давлат бошқарувига оид баъзи бир мулоҳазалар

Authors

  • Лутфулло Ғайрат ўғли Умриллоев Самарқанд давлат тиббиёт университети
  • Азиза Нугмановна Махмудова Самарқанд давлат тиббиёт университети

Keywords:

давлатчилик, унвон, мансаб, лавозим, ҳукумдор, салтанат, қарор, ваколат, ҳокимият, амал, вазифалар, сарой

Abstract

Мазкур мақолада Соҳибқирон Амир Темур давридаги мавжуд бўлган мансаб ва унвонларни баъзи бир жихатлари ёритилган. Колаверса, марказий ва махаллий бошкарув тизими, курултой, мансаб (лавозим) ва унвонларнинг давлатчилик асосларини мустах камлашга курсатган таъсирини ҳам тахлил қилинган.

References

Темур Тузуклари. Форс тилидан Алихонтўра Соғуний ва Ҳабибулла Кароматов. Проф Б.Ахмедов тахрири остида. Т.: Адабиёт ва санъат. 1991. Б119

Ахмедов Б. Амир Темурни ёд этиб.Т.: 1996. Б.15

Абдураззоқ Самарқандий. Матлаиь саъдайн ва мажмаи бахрайн. Т.: Фан.1969. Б.460

Низомиддин Шомий. Зафарнома. Т.: Ўзбекистон: 1996.Б 519

Шарафиддин Али Йаздий. Зафарнома. Т. Шарқ. 1997.

Ахмедов Б. Амир Темурни ёд этиб.Т.: 1996. Б.14

Абдураззоқ Самарқандий. Матлаиь саъдайн ва мажмаи бахрайн. Т.: Фан.1969. Б.93

Ахмедов Б. Миллий тарбия сарчашмалари.Т.: Фан.1996

Шарафиддин Али Йаздий. Зафарнома. Т. Шарқ. Б. 128.

Абдураззоқ Самарқандий. Матлаиь саъдайн ва мажмаи бахрайн. Т.: Фан.1969. Б.454.

Ахмедов Б. Амир Темурни ёд этиб.Т.: 1996. Б.16

Шарафиддин Али Йаздий. Зафарнома. Б. 262.

Абдураззоқ Самарқандий. Матлаиь саъдайн ва мажмаи бахрайн. Т.: Фан.1969. Б.454.

Ахмедов Б. Амир Темурни ёд этиб.Т.: 1966. Б.14.

Абдураззоқ Самарқандий. Матлаиь саъдайн ва мажмаи бахрайн. Т.: Фан.1969. Б.351.

Ахмедов Б. Амир Темурни ёд этиб.Т.: 1966. Б.15.

Ахмедов Б. Амир Темурни ёд этиб.Т.: 1966. Б.15.

Муҳаммаджонов А.Р Амир Темур ва Темурийлар. Б. 121.

Низомиддин Шомий. Зафарнома. Т.: Ўзбекистон: 1996.Б 518.

Абдураззоқ Самарқандий. Матлаиь саъдайн ва мажмаи бахрайн. Т.: Фан.1969. Б. 461.

Ахмедов Б. Амир Темурни ёд этиб.Т.: 1966. Б.16.

Низомиддин Шомий. Зафарнома. Т.: Ўзбекистон: 1996.Б 512-513.

Низомиддин Шомий. Зафарнома. Т.: Ўзбекистон: 1996. Б 520 Абдураззоқ Самарқандий. Матлаиь саъдайн ва мажмаи бахрайн. Т.: Фан.1969. Б.351.

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Умриллоев, Л. Ғ. ў., & Махмудова, А. Н. (2022). Амир Темур даври давлат бошқарувига оид баъзи бир мулоҳазалар. Science and Education, 3(7), 425-432. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4100