Ijtimoiy fanlarning matematika fani bilan bog’liqligi

Authors

  • Muazzam Bekpo’latova SamDU

Keywords:

matematika, hisoblash, raqamlar, statistika, fizika, fazoshunoslik, sivilizatsiya

Abstract

Matematika fani tabiat va jamiyatdagi barcha sohalar bilan chambarchas bog’liq hisoblanadi. U nafaqat aqlni charxlabgina qolmay, xotirani kuchaytirish va aqliy kasalliklar bilan kasallanish foizini ham kamaytiradi. Ushbu maqolada matematika fanining boshqa ijtimoiy fanlar bilan bog’liqligi haqida batafsil bayon qilinadi.

References

Aberdein A. Mathematical wit and mathematical cognition. Topics in Cognitive Science 5, 2013, 231-250.

Adams C. The end of mathematics. Math. Intelligencer. 2014.

AmipeeB H. H., KoHoeanoB C. IT., IlaHiOHHH H. M. MaTeMaTnnecKaa cocTaBJunoinnas. M: Ooh# «MaTeMaTnnecKHe 3TIO#K», 2015.

Azamov A, Haydarov B. Q. Matematika sayyorasi. Toshkent: O‘qituvchi, 1993, 312 b.

AsaMOB A. ByKeT ot MaTeMaiuK. TauiKenm. «Sharq», 2005, 125 b.

Azamov A. Ilmiy ishlar bibliografiyasi, Toshkent: O‘zRFA Matematika instituti. ,2017, 54 b.

Bae C., Conway J., Kohlhase L., Park S. Prague clocks. Math. Intelligencer. 38(1), 2016, 37-39.

Benson D.. Music: A mathematical offering. Cambridge University Press, 2006.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Bekpo’latova, M. (2023). Ijtimoiy fanlarning matematika fani bilan bog’liqligi. Science and Education, 4(2), 926–931. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5136

Issue

Section

Pedagogical Sciences