Oʻzbekistonda avtomobil transportining geografiyasi va rivojlanishi xususiyati

Authors

  • Maftuna Nazarova UrDU

Keywords:

transport tizimi, rivojlanish istiqbollari, logistika salohiyati, transport infratuzilmasi, xalqaro yo‘llar, transport tuguni

Abstract

Ushbu maqolada iqtisodiyotimizni rivojlantirishda avtomobil transportining geografiyasi va rivojlanishi xususiyati haqida ma’lumotlar berilgan. Mavzuni o‘rganishda tahlil qilish, tarixiylik va kuzatuv metodlaridan foydalanganildi. Shuningdek ushbu maqolada maqola muallifining mavzuga oid olib borgan ilmiy ishlari haqida ham gap boradi.

References

Usmonqulov Tolmas. “O’zbekiston Respublikasi transport geografiyasi”. Guliston-2015.

“Узбекистон Миллий Енциклопедяси” Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 2000.

G‘iyosidinov, b. B. O. G. (2022). Shaharlarda yo ‘lovchilarni jamoat transporti xizmatidan foydalanish afzalliklari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Nazarova, M. (2023). Oʻzbekistonda avtomobil transportining geografiyasi va rivojlanishi xususiyati. Science and Education, 4(4), 544–547. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5552

Issue

Section

Technical Sciences