REAL SEKTORDAGI AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY IQTISODIY JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Authors

  • Dilzoda Odiljon qizi Xaitbayeva

Keywords:

korporativ boshqaruv, real sektor, aksiyadorlik jamiyatlari

Abstract

Quyidagi tezis real sektorning aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni tashkillashtirish va boshqaruvning qanday iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini oshirish bo’yicha xulosalar beradi.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni.

Bob Tricker. Corporate governance: principles, policies and practices. – UK.: Oxford university press, 2012. – P. 4.

Xashimov A.A. O'zbekistonda integrasiyalashgan korporativ tuzilmalarni boshqarish metodologiyasini takomillashtirish: Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasi uchun diss.ishi. – T.: 2007. – 338 b.

S.Elmirzayev. “Korporativ boshqaruv” fani bo`yicha o`quv-uslubiy majmuasi – T.: TMI, 2018. 13-bet

Downloads

Published

2021-01-26

How to Cite

Xaitbayeva, D. O. qizi. (2021). REAL SEKTORDAGI AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY IQTISODIY JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Science and Education, 2(1), 228-231. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/978