МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАРБИЯЧИЛАРИНИНГ ОИЛА БИЛАН ҲАМКОРЛИГИ

Authors

  • Умида Абдурашидовна Арибжонова

Keywords:

Мактабгача таълим муассасаси, мактабгача тарбия ёши, тарбиячи, оила, ижтимоий муҳит, баркамол шахс

Abstract

Мақолада мактабгача тарбия ёшидаги болаларнинг психологик хусусиятлари, уларга таълим-тарбия беришда тарбиячиларининг оила билан ҳамкорлиги масалалари ўз аксини топган. Мактабгача таълим муассасасаларида муваффақиятли фаолият олиб боришда маҳоратли педагогнинг болалар ва уларнинг хатти-ҳаракати юзасидан оилалар билан самимий алоқада бўлиш масалалари ёритиб берилган.

References

"Бола шахсини ривожланишининг долзарб муаммолари" Халкаро илмий - амалий анжуманининг тезис ва маколалар тўплами, 2008 йил.

"Мактабгача таълим тизимига доир хукукий - меъёрий хужжатлар тоъплами", 2009 йил.

"Учинчи минг йилликнинг боласи." таянч дастури ва ўкув қўлланмаси Тузувчилар: М.Ш.Расулева,С.С.Мирджалилова ва бошкалар. "Маърифат- мададкор" Т.: 2000.

"Ўзбекистонда мактабгача таълим тизимини модернизациялаш - юксак маънавиятли келажак авлодни тарбиялаш негизидир" мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент - 2009 йил.

Ғозиев Э. Тафаккур психологияси. - Тошкент: "Ўкитувчи", 1990.

Downloads

Published

2021-01-26

How to Cite

Арибжонова, У. А. (2021). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАРБИЯЧИЛАРИНИНГ ОИЛА БИЛАН ҲАМКОРЛИГИ. Science and Education, 2(1), 293-296. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/992