[1]
Usmonov, M.T. o‘g’li 2021. Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. Science and Education. 2, 8 (Aug. 2021), 323-331.