[1]
Turgunbaev, R. 2021. Keysga asoslangan fikrlash va uni akademik metama’lumotlarni avtomatik ekstraksiya qilishda tadbiq qilinishi. Science and Education. 2, 9 (Sep. 2021), 129-144.