[1]
Paluaniyazov, M. 2021. Musiqa madaniyati darslarida ilg’or pedagogik texnologiyalarni qo’llash mazmuni. Science and Education. 2, 9 (Sep. 2021), 364-368.