[1]
Ibragimov, B.M. 2021. Musiqa madaniyati fani o’qitishda kompyuter dasturlaridan foydalanishning nazariy asoslari. Science and Education. 2, 10 (Oct. 2021), 303-313.