[1]
Qulboyev, Z., Urinov, S. and Abduraxmonov, A. 2021. Texnika yo’nalishidagi oliy o’quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo’limini o’zlashtirish samaradorligini oshirish yo’llari. Science and Education. 2, 10 (Oct. 2021), 380-386.