[1]
Timurov, S.M. and Murodov, M.N. 2021. Neftni atmosfera sharoitida qayta ishlash qurilmalarida yuqori haroratli sharoitida metallarning korroziyalanishini tadqiq qilish. Science and Education. 2, 12 (Dec. 2021), 179-190.