[1]
Xurramova, F.T. qizi and Bekchanov, D.J. 2021. Polivinil xloridning ba’zi bir modifikatsiyalarining monomerlarining biologik faolligini PASS (online) dasturida tekshirish. Science and Education. 2, 12 (Dec. 2021), 254-258.