[1]
Rayimov, Z.X. o’g’li 2021. Ftal angidridning vinillanish jarayoni erituvchilari. Science and Education. 2, 12 (Dec. 2021), 266-269.