[1]
Avezov, A.X. 2021. Funksiya hosilasi mavzusini o‘qitishda «Kichik guruhlarda ishlash» metodi. Science and Education. 2, 12 (Dec. 2021), 441-450.