[1]
Allanazarova, G.S., Gaipova, S.K., Karimova, S.A., Raximova, D.U. qizi and Xo’jamuratov, U.S. 2021. Turli mamlakatlarda o’qituvchilar tayyorlashning ba’zi modellari haqida. Science and Education. 2, 12 (Dec. 2021), 544-550.