[1]
Abdulmadjidova, M. and Sattarova, I. 2021. O’smirlar o’rtasidagi nizoli vaziyatlarni bartaraf etishda hamkorlik masalalari. Science and Education. 2, 12 (Dec. 2021), 602-608.