[1]
Sattarova, I. and Abdulmadjidova, M. 2021. Zamonaviy ilm-fan va ularning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni. Science and Education. 2, 12 (Dec. 2021), 609-616.