[1]
Yuldashev, N. and Abdullayev, M. 2022. Yillik o’quv tsiklida sprinterlar uchun o’quv jarayonini tashkil etish xususiyatlari. Science and Education. 3, 7 (Jul. 2022), 239–244.