[1]
Jorayeva, O.A. qizi and Sativaldiyev, A.K. 2023. O’lchov turlari va usullari. Asosiy afzalliklari va kamchiliklari. Science and Education. 4, 2 (Mar. 2023), 672–680.