[1]
Rahimov, B.R., Tojiyev, O.O. and Kazimova, M.S. 2023. Yuqori qovushqoq neftlarning qovushqoqligini pasaytirishda turli soapstoklarning o’rni. Science and Education. 4, 2 (Mar. 2023), 705–711.