[1]
Rahmatullayev, J. 2023. Umumiy va maxsus qobiliyatlarning ta’lim jarayonidagi roli. Science and Education. 4, 2 (Mar. 2023), 962–968.