[1]
Xatamov, A.K. 2023. O’zbek haykaltaroshligidagi ayol obrazi talqini. Science and Education. 4, 2 (Mar. 2023), 1093–1095.