[1]
Asrorov, O.Q. 2023. O’zbekiston haykaltaroshlik san’atida ajdodlarimiz qiyofasini aks ettirish. Science and Education. 4, 2 (Mar. 2023), 1096–1099.