[1]
Sheraliyev, S.A., Abdusalomov, D.A. and Qurbonov, D.R. 2023. O’quvchilarni zamonaviy IT yordamida kasbga yo’naltirish. Science and Education. 4, 2 (Mar. 2023), 1129–1133.