[1]
Boboev, A.C. and Akramova, O.Q. 2023. Buxoro viloyatining investitsion jozibadorligini oshirishda korxonalarning o’rni va ahamiyati. Science and Education. 4, 2 (Mar. 2023), 1537–1542.