[1]
Jumaniyozova, S. 2023. “Tulki va sher” ertagi matni ustida ishlash. Science and Education. 4, 2 (Mar. 2023), 1679–1682.