[1]
Яхшиева, З., Карабаева, Г. and Раззоқова, С. 2023. Никел(II)нитрат комплексининг рентгенфазавий анализи. Science and Education. 4, 4 (Apr. 2023), 318–322.