[1]
Mamasharipov, A. and Maxmudova, M. 2023. Paxta tozalash zavodi xomashyosi yaranish jarayoni haqida umumiy ma’lumot. Science and Education. 4, 4 (Apr. 2023), 623–626.