[1]
Shamsiyeva, M.S. 2023. Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda zamonaviy o’qitish texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati. Science and Education. 4, 4 (Apr. 2023), 843–849.