[1]
Muxitdinova, S.S. 2023. Musiqa madaniyati darsini samaradorligini oshirishda ilg’or pedagogik texnologiyalarning o’rni va ahamiyati. Science and Education. 4, 4 (Apr. 2023), 1044–1051.