[1]
Narzullayeva, N.H. 2023. O’qitish texnologiyalari va ularning turlari. Science and Education. 4, 4 (Apr. 2023), 1052–1062.