[1]
Narzullayeva, N.H. 2023. Zamonaviy o’qitish texnologiyalarining moxiyati va mazmuni. Science and Education. 4, 4 (Apr. 2023), 1072–1076.