[1]
Maxmudova, M.A. qizi 2023. Talabalarga tasviriy san’atdan mashg’ulotlarni tashkil etishning nazariy asoslari. Science and Education. 4, 4 (Apr. 2023), 1085–1091.