[1]
Masharipova, D.R. 2023. Korxonalarda xodimlarni boshqarishning iqtisodiy usullari. Science and Education. 4, 4 (Apr. 2023), 1180–1183.