[1]
Rustamov, S. 2023. Xalq ta’limi tizimini moliyalashtirish manbalari va ulardan samarali foydalanish masalalari. Science and Education. 4, 5 (Jun. 2023), 1350–1362.