[1]
Abdusobirova, M. and Isroilova, M. 2024. Tenglama va tenglamalar sistemasini rezultant usulida yechish. Science and Education. 5, 1 (Jan. 2024), 8–12.