[1]
Haydarov, L.B. 2024. Aksiyadorlik jamiyatlarida ichki audit xizmati samaradorligini baholash. Science and Education. 5, 1 (Jan. 2024), 357–363.