[1]
Qudratov, A.N. and Yusupov, A.X. 2021. O‘QUV JARAYONIGA AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. Science and Education. 2, 1 (Jan. 2021), 309-313.