(1)
Usmonov, M. T. o‘g’li. Vektorlarning Skalyar ko‘paytmasi. SciEdu 2021, 2, 183-191.