(1)
Usmonov, M. T. o‘g’li. Bir Jinsli Chiziqli Algebraik Tenglamalar Sistemasi. SciEdu 2021, 2, 323-331.