(1)
Turgunbaev, R. Keysga Asoslangan Fikrlash Va Uni Akademik metama’lumotlarni Avtomatik Ekstraksiya Qilishda Tadbiq Qilinishi. SciEdu 2021, 2, 129-144.