(1)
Paluaniyazov, M. Musiqa Madaniyati Darslarida ilg’or Pedagogik Texnologiyalarni qo’llash Mazmuni. SciEdu 2021, 2, 364-368.