(1)
Ibragimov, B. M. Musiqa Madaniyati Fani o’qitishda Kompyuter Dasturlaridan Foydalanishning Nazariy Asoslari. SciEdu 2021, 2, 303-313.