(1)
Qulboyev, Z.; Urinov, S.; Abduraxmonov, A. Texnika yo’nalishidagi Oliy o’quv Yurtlarida Qattiq Jismlar Fizikasi bo’limini o’zlashtirish Samaradorligini Oshirish yo’llari. SciEdu 2021, 2, 380-386.