(1)
Hamdamova, M.; Toshov, H.; Qurbonnazarova, R. Kvertsetin Va Uning ba’zi Bir Hosilalarining Biologik Faolligini PASS (online) Dasturida Tekshirish. SciEdu 2021, 2, 171-173.