(1)
Timurov, S. M.; Murodov, M. N. Neftni Atmosfera Sharoitida Qayta Ishlash Qurilmalarida Yuqori Haroratli Sharoitida Metallarning Korroziyalanishini Tadqiq Qilish. SciEdu 2021, 2, 179-190.