(1)
Rayimov, Z. X. o’g’li. Ftal Angidridning Vinillanish Jarayoni Erituvchilari. SciEdu 2021, 2, 266-269.