(1)
Allanazarova, G. S.; Gaipova, S. K.; Karimova, S. A.; Raximova, D. U. qizi; Xo’jamuratov, U. S. Turli Mamlakatlarda o’qituvchilar Tayyorlashning ba’zi Modellari Haqida. SciEdu 2021, 2, 544-550.