(1)
Xolmuratov, X. S.; Qurbanova, X. D.; Madaminova, F. M.; Madaminov, B. R.; Jumaniyozova, S. B.; Saidova, L. B. Ta’limida Zamonaviy Pedagogik Texnologiyalarni qo’llash. SciEdu 2021, 2, 551-556.