(1)
Ахmedova S. R. Ilova Elementlarining Strukturaviy Tahlilini o’rganish. SciEdu 2021, 2, 583-587.